Sunday, October 3, 2010

Dil Hai Toh Pyar Hai

Pyar Hai Toh Ishq Hai

Ishq Hai Toh Mohabbat Hai

Mohabbat Hai Toh Dard Hai

Dard Hai Toh "ZANDU-BAM" Hai

Aur

Zandu-Bam Hai Toh

MUNNI BADNAAM HAI.... ;)

No comments:

Post a Comment